नाव : अदिती मयंक गांधिऊ
इ : ५
शाळेचे नाव : रुस्तोम्जी त्रूपेर्स
    नाव : साहिलदेसाई
इ : ५
शाळेचे नाव : आर एण पोदार
 
  नाव : क्रिश भंडारी
इ : ५
शाळेचे नाव : रेयान इंटरनेशनल स्कूल (सी बी एस इ )
    नाव : तीर्थ पी गोल्वाला
इ : ५
शाळेचे नाव : पी.जी गरोडिया स्कूल (आई सी एस ई )-घाटकोपर
 
  नाव : सिद्धी वेंकटेश
इ : ५
शाळेचे नाव : आई.ई.एस चंद्रकांत पाटकर विद्यालय, डोंबिवली -पू
    नाव : प्रशांत गोखले
इ : ८
शाळेचे नाव : आर एण पोदार स्कूल
 
  नाव : कंदार तामोघ्णो
इ : ८
शाळेचे नाव : एटोमिक ऎनरजी सेन्टरल स्कूल
    नाव : हर्श बोरकर
इ : ८
शाळेचे नाव : स्वामी विवेकआनंद इंटरनेशनल स्कूल