There are no translations available.

 
नाव *
 
 
ईमेल *
 
 
विषय *
 
 
संदेश *
 
 
 

बृहन्मुंबई गणित अध्यापक मंडळ, मुंबई.
जी- , गंगा निकेतन,
तुकाराम सांडम मार्ग, क्रॉस सुभाष सुभाष रोड, रोड, गरवारे च्या मागे , , विलेपार्लेविलेपार्ले ( (पूर्वपूर्व).).
मुंबई - ४०० ०५७,
रजि. नं. - इ १९९२४  (मुंबई).

फोन  : ०२२- २६८२७६५१

ईमेल : हा ई-मेल स्पँमबॉट्स पासुन् सुरक्षित आहे. हा बघण्यासाठि जावास्क्रिप्ट सक्रिय करा.

कामाची वेळ : सोम. ते शुक्र. - ११.०० ते ३.००

                 शनि. - ११.०० ते १.००

      रविवार व बॅन्क हॉलीडे या दिवशी ऑफिस बंद राहिल.

विजया चौधरी ( अध्यक्ष) - ९८२०१२३४३७

वसुधा साठ्ये (कार्यवाह)  - ९८१९५३०७७३

पुणे क्षेत्राबद्दल कोणताही प्रश्न असेल तर कृपया punemathsassociation.com ही वेबसाईट पाहा.